Velika Kapela IV/11

Naše lovište “Velika Kapela 11/IV” je veličine oko 5398 hektara. Lovište je pretežito brežuljkastog tipa i nalazi se u srcu Hrvatske. Lovište je otvorenog tipa, nalazi se 60 minuta od Zagreba i 60 minuta od jadranske obale. Nudimo vam lov na medvjeda, divlju svinju, jelena, srnu i šljuku.

Na našem lovištu nalaze se hranilišta za sitnu i krupnu divljač. Od lovačke infrastrukture imamo visoke i niske, otvorene te zatvorene čeke.
Potičemo prirodno množenje i zdravu divljač te se trudimo da divljač postigne od srednju do visoku kvalitetu Velika Kapela je planinski lanac u Hrvatskoj, nalazi se na istoku Gorskog Kotara. Proteže se od Gorskog Kotara na zapadu do Male Kapele i Like na istoku, od Ogulinske doline na sjeveru do Vinodolskog primorja na jugu, tu se nalazi najuži planinski prag između kontinentalne Panonije i primorskog Mediterana.

Velika Kapela je planinskim prijevojem Vratnik na jugu odijeljena od Velebita, a na jugoistoku prijevojem Kapela od Male Kapele.
Klimatski tipovi izmjenjuju se od Ogulinske doline na sjeveru (kontinentalna klima), preko središnjeg planinskog masiva Bjelolasica (planinska klima), do Vinodolskog primorja na jugu (mediteranska klima). Padalina ima u velikim količinama tjekom cijele godine. Najviši vrh gorja nalazi se na planini Bjelolasici – Kula 1534 metara n/v.

Na Velikoj Kapeli nalaze se poznati zaštićeni parkovi i krajolici, poznate su Bijele i Samarske stijene, Klek iznad Frankopanskog grada Ogulina itd.
Raznovrsnost biljnog svijeta ogleda se od primorskog raslinja na jugu (Vinodolsko zaleđe), preko Alpskog ili visokoplaninskog raslinja u središnjem dijelu (Bjelolasica) do kontinentalnog raslinja u sjevernom djelu (Ogulinska dolina).

Životinjski svijet je raznolik, od grabežljivaca medvjedi, risovi i orlovi, pa do jelena, srna, divljih svinja, tetrijeba i raznih drugih divljih životinja.

Divlja svinja u našem lovištu je genetički „čista” i zbog toga posjeduje duge kljove. U našem lovištu živi sa predatorima poput risa i medvjeda što i čini jačima.

Teren lovišta Velika Kapela 11/IV je veoma pogodan za život smeđeg medvjeda, zbog konfiguracije terena i klime (najbolje se osjeća na višim, planinskim, predjelima, nastanjuje gorske šume i proplanke te mu hladna klima ne smeta).